Obavještenja

Slide

Obavještenja

Polugodišnji izvještaj za 2022. godinu

Obavještenje o prijedlogu člana Nadzornog odbora na da 17.05.2022.g.

Obavještenje o sazivanju XXIV redovne skupštine na dan 31.05.2022.g. u 9:00

Godišnji izvještaj za 2021 revidirani

Godišnji izvještaj za 2021 – nerevidirani

Polugodišnji izvještaj za 2021