Praćenje stanja uređaja u protiveksplozijskoj zaštiti kao i provedba periodičnih i detaljnih ispitivanja i pravovremeno otkrivanje kvarova jedan je od najvažnijih zadataka u sistemu procjene elektromotora kao mogućeg uzročnika paljenja i postizanja sigurnog i pouzdanog rada starijih elektromotora u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.