Ispitivanja

Ispitne stanice kompanije Elektroremont opremljene su  velikim brojem električnih mjernih instrumenata, a jedan od značajnijih je Digitalni kombinatorni instrument DSX 12-RT (BAKER instrument, za magnetski monitoring električnih rotirajućih strojeva.

Ispitivanja omogućavaju da se u datom trenutku otkrije da li se stanje elektromotora pogoršava ili postoje slabe tačke, koje je moguće popraviti dok još uvijek nije došlo do potpunog proboja.

Neka od ispitivanja koje vrši educirano osoblje Elektroremonta su:

-Mjerenje otpora izolacije

-Mjerenje indeksa polarizacije

-Visokonaponsko ispitivanje s jednosmjernim naponom

-Impulsno ispitivanje (udarni napon).

Navedena dijagnostika se može primijeniti na: kolektorske izmjenične mašine, asinhrone motore i generatore, sinhrone motore i generatore, istosmjerne strojeve, transformatore i sve vrste svitaka izvedenih kao namoti ili zavojnice.

ISPITNE STANICE

Podešavanje, ispitivanje i završna kontrola proizvoda u Elektroremontu  provodi se u posebno opremljenim ispitnim stanicama. Ova kompanija posjeduje dvije ispitne stanice, koje su projektovane kao univerzalni objekti za kompletno ispitivanje električne opreme do određene snage.

Veliki rasponi i bogatstvo izvora energije, napona ili struje zadovoljavaju potrebe ispitivanja električne opreme po savremenim važećim propisima.

Elektroremont je u mogućnosti remontovati (popraviti) i ispitati pod opterećenjem  vučne motora.

Jedna od ispitnih stanica smještena je u velikoj hali Elektroremonta, a sastoji se od četiri osnovna dijela:

Komandnog mjernog pulta, trofaznog regulacionog transformatora, trofaznog energetskog transformatora, transformatora električne vuče.

Mogućnosti ove ispitne stanice su:

  • Trofazni izmjenični izlaz 0-760 (V), 100 (A)
  • Istosmjerni izlaz 500 (V), 125 (A)
  • Ispitivanje visokim naponom 2.5-7.5-30 (kV)
  • Frekventni pretvarač 0-800 (V), 200 (Hz)
  • Ispitivanje motora električne vuče

Ispitna stanica za ispitivanje pumpnih agregata je specifična po tome što posjeduje ispitni bunar, koji omogućava provjeru pumpnih agregata u stvarnim uslovima rada I snimanje QH-dijagrama.