O nama

Slide

O nama

Kompanija Elektroremont Banovići je kolektiv izrastao iz Rudnika mrkog uglja Banovići. U početku se rad bazirao na popravci i remontu elektroopreme u tom Rudniku, da bi se proširenjem kapaciteta obavljale usluge i za druge klijente.

Modernizacijom industrije i rudarske tehnologije u BiH, ukazivala se potreba za usavršavanjem tehnoloških procesa, kao i za njihovo kvalitetno održavanje. Krajem sedamdesetih godina kompanija usvaja tehnologiju izrade visokonaponskih i drugih vrsta namotaja, naponskog nivoa do 10 kV.

Uvozom nove opreme u rudarstvu, prvenstveno kamiona Dampera velike nosivosti (čiji se rad zasniva na elektromotornim pogonima) javila se potreba za stručnim usavršavanjem kadrova, kako bi se što kvalitetnije obavljale popravke i remonti. Shodno tome, određeni broj kadrova 1980. godine bio je na stručnom usavršavanju u USA u kompaniji General Electric.

Uporedo s tim nabavljani su uređaji za kvalitetno ispitivanje i remontovanje elektroopreme, a kompanija Elektroremont bila je i zvanični serviser General Electrica za područje Balkana.

Pored stručnog usavršavanja u SAD-u i Rusiji određeni broj kadrova bio je i na stručnom usavršavanju za remontovanje visokotlačnih pumpi u njemačkoj kompaniji PLEUGER u Hamburgu, čime je kompanija Elektroremont ispunila uslov da tada bude i zvanični serviser PLEUGER-a za područje Balkana.

Od 1. 10. 1991. godine kompanija Elektroremont posluje kao dioničko društvo u mješovitoj svojini, a 2000 godine izvršena je privatizacija društva i kompanija je transformisana u Elektroremont dd u privatnom vlasništvu.

Elektroremont trenutno zapošljava 114 radnika, od čega je 15 uposlenika sa visokom stručnom spremom, odnosni 7 inženjera elektrotehnike, 4 inženjera mašinstva, 3 diplomiranih ekonomista.

Kompanija Elektroremont stalno radi na educiranju osoblja, usavršavanju opreme i tehnologija popravke remonta električnih mašina.

Kompanija je 2007 godine uvela sistem kvaliteta u skladu sa standardom ISO 9001:2000 i EN ISO 9001:2015.