Obavještenja

Slide

Obavještenja

Obavještenje o sazivanju XXVII redovne skupštine na dan 13.05.2024.g. u 13:00

Godišnji izvještaj za 2023. godinu

Godišnji izvještaj za 2023. godinu

Pokretanje ponude za preuzimanje Društva

Obavještenje o sazivanju XXVI redovne skupštine na dan 27.06.2023.g. u 9:00

Obavještenje o sazivanju XXV redovne skupštine na dan 16.05.2023.g. u 9:00

Godišnji izvještaj za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj za 2022. godinu

Obavještenje o prijedlogu člana Nadzornog odbora na da 17.05.2022.g.

Obavještenje o sazivanju XXIV redovne skupštine na dan 31.05.2022.g. u 9:00

Godišnji izvještaj za 2021 revidirani

Godišnji izvještaj za 2021 – nerevidirani

Polugodišnji izvještaj za 2021